Automobile Torino Kraków Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 288
30-435 Kraków
 
KRS: 0000494406
NIP: 679-309-75-22
REGON: 123015070
NRB: PL 21 2490 0005 0000 4520 4750 4033
ALIOR BANK S.A.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000494406. Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN w całości opłacony.
designed & powered by: cloudsofthouse.com